Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Davis La Montre B.V.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Davis La Montre B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele type- of spelfouten.

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden.Davis La Montre B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Auteursrecht:

Het auteursrecht op het design van website berust bij PB Design.
Op afgebeelde foto's foto berust de auteursrecht bij Davis La Montre B.V.
Voor gebruik van foto's en teksten neem dan contact op Davis La Montre B.V.